Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοινώσεις
26/5/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων 23/5/2016 - Παράταση της ημερομηνίας ενεργοποίησης της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας. 19/5/2016 - Ενημέρωση των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ 10/5/2016 - Ανακοίνωση προς τους ωφελουμένους 6/5/2016 - Ανακοίνωση Καταληκτικής ημερομηνίας Υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για εγγραφή στα μητρώα συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβούλων σύζευξης του ΙΝΣΕΤΕ 25/4/2016 - Ανακοίνωση προς τους ωφελουμένους 20/4/2016 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 19/4/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΕΤΕ 12/4/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 11/4/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" (VOUCHER) 7/4/2016 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ VOUCHER 4/4/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 31/3/2016 - Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων σχετικά με τα Μητρώα Συμβούλων Σύζευξης και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ 29/3/2016 - Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων 28/3/2016 - Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων