Υπενθύμιση κωδικού
Ανακοινώσεις
28/4/2017 - Ανακοίνωση προς Συμβούλους για τη Διαδικασία Πιστοποίησης Ωφελουμένων 26/4/2017 - Ανακοίνωση προς Ωφελούμενους σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης 19/4/2017 - Ανακοίνωση προς Ωφελούμενους σχετικά με την Πιστοποίηση 11/4/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24/3/2017 - Νέα Ανακοίνωση προς τους παρόχους κατάρτισης σχετικά με την πιστοποίηση των ωφελουμένων. 20/3/2017 - Ανακοίνωση προς τους παρόχους κατάρτισης σχετικά με την πιστοποίηση των ωφελουμένων. 24/2/2017 - Κατάσταση Ειδικοτήτων ανά Δήμο, στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και με Τηλεκατάρτιση. 17/2/2017 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων 17/2/2017 - Ανακοίνωση προς ωφελουμένους 24/1/2017 - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των νέων επιτυχόντων 24/1/2017 - Ανακοίνωση για νέους επιτυχόντες 19/1/2017 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων 17/12/2016 - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των νέων επιτυχόντων 16/12/2016 - Ανακοίνωση για νέους επιτυχόντες 13/12/2016 - Ανακοίνωση προς ωφελούμενους 12/12/2016 - Καταβολή επιδόματος πρακτικής στους ωφελούμενους Α' κύκλου 7/12/2016 - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (1/2015 ΚΑΙ 2 /2016) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ Β’ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1/12/2016 - Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους. 24/10/2016 - Ανακοίνωση 10/10/2016 - Ανακοίνωση για τους ωφελουμένους 29/9/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14/9/2016 - Επικαιροποιημένη κατάσταση Ειδικοτήτων ανά Δήμο, στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και με Τηλεκατάρτιση. 7/9/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων. 13/7/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιπλέον επιτυχόντων Β κύκλου. 29/6/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιπλέον επιτυχόντων Β κύκλου 29/6/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15/6/2016 - Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους 13/6/2016 - Aνακοίνωση για την ανάρτηση της Tριμερούς Σύμβασης και του Κώδικα Δεοντολογίας 8/6/2016 - Ανακοίνωση προς τους Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Σύζευξης 3/6/2016 - Κατάσταση Ειδικοτήτων ανά Δήμο, στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και με Τηλεκατάρτιση. 27/5/2016 - Ενημέρωση των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο συμβούλων σύζευξης του ΙΝΣΕΤΕ 26/5/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων 23/5/2016 - Παράταση της ημερομηνίας ενεργοποίησης της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας. 19/5/2016 - Ενημέρωση των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ 10/5/2016 - Ανακοίνωση προς τους ωφελουμένους 6/5/2016 - Ανακοίνωση Καταληκτικής ημερομηνίας Υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για εγγραφή στα μητρώα συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβούλων σύζευξης του ΙΝΣΕΤΕ 25/4/2016 - Ανακοίνωση προς τους ωφελουμένους 19/4/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΕΤΕ 12/4/2016 - Ανακοίνωση Μητρώου Ωφελουμένων. 12/4/2016 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 5/4/2016 - Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων 31/3/2016 - Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων σχετικά με τα Μητρώα Συμβούλων Σύζευξης και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ 29/3/2016 - Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων 28/3/2016 - Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων 23/3/2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με νομικό πρόσωπο για το σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείου επαγγελματικού προφίλ στο πλαίσιο του Υποέργου 3. 23/3/2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο συμβούλων επαγγελματικής συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ 23/3/2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο συμβούλων σύζευξης του ΙΝΣΕΤΕ 22/3/2016 - Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Παρόχων 11/3/2016 - Έναρξη υποβολής αιτήσεων Β' Κύκλου 11/3/2016 - Αριθμός Ωφελουμένων Β΄κύκλου της Δράσης