Υπενθύμιση κωδικού
Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων σχετικά με τα Μητρώα Συμβούλων Σύζευξης και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του ΙΝΣΕΤΕ

 

  • Δεν υπάρχει απαγόρευση συμμετοχής του ίδιου ενδιαφερόμενου και στα δύο μητρώα του ΙΝΣΕΤΕ (α. επαγγελματικής συμβουλευτικής και β. συμβούλων σύζευξης). Αρκεί κάθε συμμετοχή να συνοδεύεται από ξεχωριστό φάκελο υποψηφιότητας για κάθε μητρώο.
  • Η πρόσκληση και για τα δύο μητρώα είναι ανοικτή, δηλαδή, θα διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα είναι σε εξέλιξη οι αντίστοιχες δραστηριότητες της πράξης «Επιταγή  Εισόδου  για  Νέους  έως  29  Ετών  σε  ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Την χρονική περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2016 υπολογίζεται η ενεργοποίηση του μητρώου στα πλαίσια του Β’ Κύκλου της πράξης.